Segueix-nos a:

Instagram Twitter Facebook

Informació legal

A NUBLO

Edurne Rubio i María Jerez

Entre l’escenografia d’una òpera i una vall ennuvolada, entre geologia i parc d’atraccions, A Nublo és una història amb personatges difícils d’identificar perquè no són persones, ni animals, ni monstres, ni déus… sinó fenòmens, esdeveniments atmosfèrics i geodinàmics provocats pel microclima i la topografia del teatre, per la interacció entre la naturalesa teatral i el públic.

Aquest treball vol posar al públic a l’ull de l’huracà i proposa una experiència sensorial forta on l’espectador oscil·la constantment entre estar dins i fora del fenomen, sempre afectant i sent afectat.

“Els personatges d’A Nublo no són l’aigua de la pluja o el núvol sinó la tempesta, no és el sol sinó l’alba o el vespre, no és el volcà sinó l’erupció… Uns personatges que semblen rebel·lar-se a la humanització, allunyant-se de la tradició mitològica grega en la qual els fenòmens naturals es personificaven en déus semihumans. Un ‘esdeveniment amb ànima’ que es converteix en personatge i en dramatúrgia al mateix temps.”

 

Sobre les artistes

Edurne Rubio i Maria Jerez han col·laborat en diferents ocasions al llarg de la seva carrera artística, però A Nublo és el que es pot considerar com la seva primera peça en co-autoria. Aquest treball combina les diferents sensibilitats i interessos de cada artista i proposa un món comú.

El treball d’Edurne Rubio sempre ha estat relacionat amb la percepció individual o col·lectiva del temps i l’espai. Li interessen els contextos que fan de la percepció una variable donada, mutant, oblidada o arxivada, i cerca associar o contrastar diferents maneres de percebre la realitat amb l’objectiu de crear una segona realitat composta. Superposant uns espais a uns altres i temps passats a temps presents o futurs. Els espais naturals i l’arquitectura són molt rellevants en les seves peces. El seu treball s’acosta al documental i l’antropologia a través de la utilització d’entrevistes, imatges d’arxiu i diferents recerques sobre la comunicació oral. En aquesta nova col·laboració amb María Jerez, el seu treball perd part dels seus aspectes narratius per entrar en una experiència més sensorial.

En els últims anys, el treball de María Jerez s’ha centrat en obrir espais de potencialitat a través de la trobada amb el que ens resulta estrany; insistint en la performativitat de la trobada amb l’altre com a espai de transformació. En aquest procés de transformació, l’”altre” s’allotja en un mateix, establint vores difuses entre allò conegut i allò desconegut. La contemplació, la transformació, el viatge col·lectiu o l’experiència estètica són conceptes que explora en el seu treball.

Equip artístic: Edurne Rubio i María Jerez

Equip tècnic: Leticia Skrycky, Charo Calvo, Chris van Goethem, Carlos Barea i Olivier Theys

Coproducció: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Madrid), Kunstenwerkplaats (Bruselas), BE Festival (Birmingham), farº (Nyon), i Buda Kunstencenrum (Kortrijk).

Amb el suport: Projecte realizat amb el suport del programa d’ajudes a la creació i la mobilitat de l’Ajuntament de Madrid, Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, wpZimmer (Amberes) i Grand Theater (Groningen)

Organitza:

Amb el suport de:

TORNA AL PRINCIPI