Segueix-nos a:

Instagram Twitter Facebook

Informació legal

WE ARE (T)HERE

Aurora Bauzá i Pere Jou

WE ARE (T)HERE és un projecte de recerca escènica que reflexiona sobre els mecanismes de construcció d’identitat col·lectiva i individual a partir d’una recerca sobre la relació entre el cos i la veu. És la continuació grupal del projecte I AM (T)HERE, peça interpretada per a un sol cantant/performer en la qual es presenta un dispositiu que posa en relació la veu i el cos en un pla d’igualtat, generant un llenguatge que s’allunya de la tradició musical clàssica que imposa servitud del cos cap a la veu.

Amb WE ARE (T)HERE la recerca d’Aurora Bauzá i Pere Jou sobre la relació entre la veu i el moviment pren una dimensió col·lectiva que explora allò social. Al centre trobem uns individus determinats per la relació dialèctica entre les seves dues necessitats més bàsiques: ser reconeguts com a individus únics i alhora ser acceptats com un igual. Cada individu viu travessat per aquestes necessitats aparentment contradictòries que el porten a construir significats i símbols d’identitat col·lectiva i alhora individuals. Aquestes dues coordenades determinen la topografia de qualsevol grup humà i els artistes pretenen que pautin el disseny coreogràfic/escènic d’aquest projecte.

En un pla formal, l’objectiu principal d’aquesta recerca és revisar, qüestionar i repensar la relació entre el cos i la veu, el vincle que tradicionalment les ha unit, així com les restriccions que habitualment s’apliquen, proposant associacions diferents que generin nous horitzons semàntics.

 

Sobre els artistes

Aurora Bauzà i Pere Jou es defineixen com a compositors que treballen amb el cos. L’objecte central de la seva investigació és la veu humana i la seva relació amb el cos i el moviment. Com a compositors ja fa temps que han entès que la música no és tan sols un fenomen sonor sinó un fenomen físic, visual, palpable, movible i transferible. Les seves composicions s’interpreten amb el cos però també amb la llum, el moviment coreogràfic, el ritme escènic… senzillament amb tot allò que llencem dins el que anomenem “escena”.

Conceptualment estan molt interessats en els processos de creació de significat, especialment, els que fan referència a la identitat, tant individual com col·lectiva. La seva mirada està contaminada pel pensament de Jean Baudrillard, la música barroca i electrònica, i un amor desacomplexat per la cultura mainstream. També són deutors d’artistes com Alessandro Sciarroni, Maud le Pladec o Sonia Gómez amb els quals han treballat com a compositors i/o intèrprets.

Creació i direcció: Aurora Bauzà i Pere Jou

Interpretació: Lara Brown, Pere Jou, Aurora Bauzà i dos intèrprets més a determinar

Composició musical: Aurora Bauzà i Pere Jou

Acompanyament artístic: Alessandro Sciarroni

Amb el suport de: Graner Centre de Creació, L’Estruch de Sabadell, Can Gassol de Mataró, Festival TNT i Generalitat de Catalunya.

Organitza:

Amb el suport de:

TORNA AL PRINCIPI