Segueix-nos a:

Instagram Twitter Facebook

Informació legal

TNT compleix amb les directrius del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que estableix les obligacions i condicions per al correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a tnt@terrassa.cat, d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, informarà l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, incloent les dades d’identitat i contacte del responsable del tractament (Ajuntament de Terrassa,  C/ Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93.739.70.00, delegatprotecciodades@terrassa.cat), la finalitat concreta del tractament de les seves dades, la possibilitat de l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició del tractament així com la comunicació de les seves dades a tercers, en el seu cas.

Poden trobar més informació sobre la nostra política de protecció de dades a l’enllaç: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades

Així mateix, TNT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i de l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

TORNA AL PRINCIPI