Segueix-nos a:

Instagram Twitter Facebook

Informació legal

Convocatòria d’acompanyament a artistes residents 2023-24


24 maig 2023, 14:37h

Del 24 de maig al 5 de juny
✍🏼Enllaç al formulari

BASES DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A ARTISTES RESIDENTS TNT 23-24

PRESENTACIÓ
Un any més obrim una nova convocatòria adreçada a aquelles persones interessades en formar part del TNT 23-24. Després de tres edicions, els i les artistes residents s’han convertit en el nucli sobre el qual orbita el festival. Són els seus projectes i els seus qüestionaments els que doten de caràcter al festival i perfilen les línies a seguir. Qüestionaments que constitueixen un desafiament però també un punt de referència, una senda per la qual transitar. Creiem que vivim en un temps d’incertesa i d’intensa polarització, en el que les respostes fàcils no ajuden a pal·liar la nostra desorientació. Des del festival, edició rere edició, proposem un espai col·lectiu i comunitari des del qual interrogar-nos i imaginar escenaris de futur més estimulants.

És per tot això que seguim amb la il·lusió de generar un hàbitat favorable per a que aquells artistes que investiguen els límits de l’escena disposin de totes les eines necessàries: temps, espai, suport i mitjans per desenvolupar nous projectes de creació que seran presentats en el marc del TNT 2024. Seguim creient en els creadors i creadores que ens inciten a modificar la nostra percepció del món, que s’esforcen en no complaure’ns, que tracten de fer trontollar les nostres conviccions més inamovibles i que, parafrasejant a Paul B. Preciado, ens recorden que en cada un de nosaltres hi ha un lloc on alguna cosa segueix viva i potser és allí on rau la possibilitat de transformació.

OBJECTE
TNT obre una nova convocatòria dirigida a creadores i creadors, tant consolidades com emergents, que vulguin desenvolupar un nou projecte de creació i que la seva línia d’investigació es situï en l’àmbit dels nous llenguatges artístics, l’escena híbrida, la recerca i la innovació.

Les sol·licituds es podran presentar des del moment de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 5 de juny (fins les 23.59h). La resolució de la convocatòria serà publicada a la pàgina web del festival i es notificarà directament a les candidatures seleccionades. 

RESIDÈNCIA
L’objectiu d’aquest programa de residències és donar suport a creadores i creadors que treballin en el camp de les arts vives, facilitant recursos que les/els permetin investigar, crear i compartir processos creatius amb la comunitat. El projecte presentat pot trobar-se en qualsevol de les seves fases de desenvolupament (recerca, creació, preproducció, etc.).

Els/les artistes seleccionats podran desenvolupar el seu procés en residència durant el període comprès entre gener i setembre del 2024. Totes les creacions resultants formaran part de la programació del TNT 2024.

Aquesta modalitat compta amb un import total de 79.680€, que es repartirà entre un màxim de 6 residències. Una part d’aquest import s’abonarà durant l’exercici pressupostari 2023 i la part restant en finalitzar el festival TNT 2024.

Les residències constaran de:
– Suport econòmic. Es valorarà en funció del pressupost presentat. El contracte es durà a terme en format de coproducció.
– Sala d’assaig durant les dates i els horaris que s’acordin segons necessitats i disponibilitat de les sales (estància màxima 4 setmanes).
– Possibilitat d’acompanyament artístic, de producció, tècnic i de mediació segons necessitats dels creadors i creadores.
– Difusió i suport en la comunicació.
– Acompanyament en la suma de suports d’altres institucions, agents, col·lectius i estructures, tant a escala nacional com internacional.
– Residència tècnica d’una durada mínima de set dies.

Serà obligació dels/les artistes residents:
– Durant el TNT 2023, el divendres 30 de setembre s’organitzarà la jornada de professionals durant la qual les/els artistes seleccionats faran una breu presentació del seu projecte en el format que prefereixin.
– Realitzar una breu càpsula audiovisual de presentació del seu projecte per tal de poder donar-lo a conèixer a professionals tan nacionals com internacionals.
– Realitzar, com a mínim, una acció vinculada amb el territori i els públics locals, com podrien ser una obertura del procés de creació a la ciutadania o una activitat de mediació orientada a col·lectius no professionals.
– Presentar la peça dins de la programació del TNT 2024.

COMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ
Els projectes seran valorats per una comissió artística formada per cinc membres, entre els quals, la directora del TNT, i quatre persones més de reconeguda trajectòria professional, d’àmbit tant nacional com internacional.

Els criteris que es tindran en compte alhora de seleccionar els projectes són:
– Qualitat artística, contemporaneïtat, rigor i viabilitat
– Innovació formal i caràcter transdisciplinari
– Adequació a la línia artística del festival i als seus mitjans
– Trajectòria professional

En cas que la comissió ho estimés necessari, els candidats poden ser sol·licitats per a una entrevista. 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
El període de recepció de projectes s’estableix a partir del 24 de maig i fins al 5 de juny a les 23.59h. La inscripció s’ha de realitzar a través de la web del TNT omplint el formulari online i adjuntant tota la informació requerida.

✍🏼 OMPLIU EL FORMULARI

Organitza:

Amb el suport de:

Mitjans Col·laboradors:

TORNA AL PRINCIPI